The story of NADURRA 732 A1 wa

ett "kåseri" av alf ölund

dscn3334.jpg

NÀDURRA 732 A1 WA 

Löa 7,32   B 2,50   Lvl 6.0  Vikt ca 1850kg(inkl. motor ca 500kg)  Motor Volvo Penta 5,0 GXI 250 Hp   Drev  Volvo Penta SX-M Sterndrive

En gammal dröm som grott och blivit verklighet. 2006 hösten, startade färden. Efter 15 års seglande hade vi sommaren 2006 sålt vår segelbåt. Min hustru Monica gav uttryck för att vi kanske behövde en mindre motorbåt så att vi nu kunde komma ut och hälsa på våra barnbarn som nu ägnade somrarna åt att segla med sin familj i Luleå skärgård.

Jag fixar det blev mitt svar till hustrun, att vi sedan hade två helt olika bilder av vad en mindre motorbåt var är en annan historia som avslöjade sig 2007 när en spriller ny Volvo Penta V8 flyttade in i vårt garage och hustrun fick vänta över tre år på att den lilla båten kom i vattnet. Tord Gustafsson, Vd APC Luleå, och jag hade tidigare pratat om att det skulle vara kul att göra en vidareutveckling av Hajen som producerats och alltjämt produceras vid APC fabrik. Vi kom efter några skisser snabbt fram till kör. Idén att modifiera en Hajen, lite längre, lite bredare, lite tuffare,  tåla sjö och vara lättdriven, ingen ”potta ombord” och vi skulle göra 2 singelskrov. Här startar färden.
   
På sin plats hör här en delstory om Hajens utveckling.
Lite historia: (källa Tord Gustafsson)
På 1960-talet så tog den kände Luleå-båtbyggaren Kalle Wallgren fram en fem meters daycruiser som hette LAXEN (det var mer eller mindre en kopia av en Amerikansk Daycruiser)och den blev en succé, det finns många kvar i Luleå.  Kalle Wallgren bestämde då att ta fram en större båt. Han gav en av sina anställda i företaget Norrlands Plast i Luleå AB, Bo Markström, i uppdrag att förlänga en Laxen. Detta arbete gjordes i början av sjuttio-talet. Den nya båten kallades HAJEN och byggdes med inombordsmotor med drev. Den 6,20 meter långa Hajen blev en succé, och många gamla Hajar finns ännu runt Luleås bryggor. Hajen byggdes då enbart som en daycruiser med fördäck, vindruta och sittbrunn. 1986 byggde Ulf Baudin (tryckare på Kuriren med båtar som hobby) en Hajen som inte var den traditionella Daycruisern utanistället byggde han en styrpulpet båt, en helt öppen båt med en styrpulpet och utombords motor. Denna båt påminde således i utseende om de gamla typiska öppna båtarna i Norrbottens skärgård. De gamla modellerna var avgjutna klinkbyggda träbåtar, namn som Notviken, Norrbåten, Baskeri, Säivis, Fisherman och Nordanvind. Tidningen NSD genomförde ett test mellan några av dessa båtar för att få kunskap om bensinförbrukning. De flyttade samma motor mellan båtar av olika modeller och kontrollerade bensinförbrukningen. Svaret på frågan blev naturligtvis att Hajen drog minst bränsle trots att det var största och tyngsta båten och det hänger naturligtvis samman med skrovets form. Det är just vidare utvecklingen av denna kunskap som man ser i Alf Öhlunds skapelse. Här har Alf fått hjälp av en professionell båtkonstruktör, Mats Feldtmann (med erfarenhet av båtkonstruktion från US coastguards), att ge undervattenskroppen en sådan form att den dels går mycket lätt genom vattnet och dels har ett bra grepp i vattnet då man svänger. Just kunskapen om hur skrovet ska röra sig i vattnet ser man tydligt då man startar, båten planar ut mycket snabbt och detta ska jämföras med de gamla modellerna där fören reste sig och båten gick mycket tungt innan båten rätade ut sig. Många av dessa gamla båtar går dessutom med alltför dåligt ”gångläge” hela tiden, vilket medför att de inte bara drar onödigt mycket bensin, de är dessutom obekväma att vara i under färd. Den styrpulpet som Ulf Baudin hade tagit fram 1986  sattes i produktion av Tord Gustafsson på APP Armerade Plast Produkter AB och kom att tillverkas i många olika varianter i över 20 års tid, olika styrpulpeter, akterruffaroch targabågar gjordes av denna mycket populära båt.
 
Projektnamn ”Vithajen” en ny haj 2007
Projektfördelning.
Jag står för design, pluggbygge och Tord står för plastkunnande, material, verktyg o V-stad.
 
Etapp 1. var att bygga en körbar plugg i vilken en Volvo Penta 5,0 GXI skulle installeras för  att få en test av vattenskrovet med bl.a. dubbla luftsteg. Just detta med luftsteg var något som intresserade mig och jag försökte läsa så mycket jag kom över i detta ämne. Samlade även på andra sätt intryck om stegkonstruktioner, d.v.s. det som fanns under vattenlinjen. Min slutsats var att detta med luftsteg är en intressant men inte självklar sak för att lyckas med att skapa ett lättdrivet skrov. En sak som jag trodde på efter all informationsinsamling var att skall det vara steg så skall det vara steg inga 2 cm dekorationer, en uppfattning som senare kom att bekräftas av en viss Mats Feldtman, återkommer till Mats senare. Jag skulle göra ett skrov med relativt mycket V-botten, samtidigt som skrovet skulle vara lättdrivet, ha bra bärighet,,, så luftsteg skulle det bli. Hajens vattenskrov fick bli startplattan, Hajen hade dessutom en lång rak ”bottenlinje” vilket jag ville uppnå för att inte få en båt som studsar uppåt om det blir lite tuffare sjö.
 
Jalle Brändström sa till mig: (en juldag på APC)
När jag en blåsig dag tittar ut från sommarstugans fönster över en skummande Germandöfjärd och ser de i  ”bleke” snabbgående fritidsbåtarna studsa upp, upp, hit och dit, då se jag med viss njutning en Hajen dra över fjärden. ”kanske har den snabba lättdrivna båtens konstruktion fått plikta i sjövärdighet”
 
Ett tunt Hajen vattenskrov blev start modulen, den hade den V-botten och långa bottenlinje som jag var ute efter och dessutom hade förskeppet den klasiska välvning som jag också vill åt av två skäl nämligen karaktär och förutsättning att skapa bra fördäcksyta (väl medveten om att för stor välvning i förskeppet kan i extremt höga farter ( 70 knop) ge egenskapen ”lätt i nosen” känsla, men till de farterna skall inte denna båt. Det plastade Hajenskrovet delades långskepps, breddades 40 cm och plastades ihop för att kapas igen, men denna gång kapades hela skrovet långskepps 15 cm upp i friborden. Den då losskapade överdelen höjdes ca15 cm och försköts ca 40 cm framåt. Alla dessa kapningar och ihopplastningar gjordes i tillverkade giggar för att hålla form.
  
När väl skrovet var återställt började den intressanta konstruktionsdelen med luftstegen. En tvåstegs bortkapning i sida och botten fick ge plats för den nya bottenformstillverkade form vilken var tillverkad av trä plast, cellplast, spackel samt lack.Hela den här första pluggen var ett lapptäcke av ovan nämnda material. Under denna tillverkningsfas startade Tord på APC en process med firman där yngre förmågor skulle in och få ta ett större ansvar vilket i dag resulterat i att APC har en ny ledning där Tord jobbar som utvecklingsansvarig. I den process som påbörjats på APC så kom Anton (i dag Vd APC), Johannes (i dag Vd Karlsviks Marina) och så småningom även Peter (i dag produktionschef APC) att komplettera den grupp som var intresserad av projektet ”Vithajen”. Med tiden växte deras intresse i takt med växande ansvar i firman till den grad att dom började prata om att tillverka produktionsformar om nu denna båt i form av plugg blev bra. No we talks. Att tillverka produktionsformar är ju en rejäl satsning där bl.a. en dyr krympfri plast används. Samtidigt som nu denna plugg skulle färdigställas för provkörning så ville även jag flytta konceptet en bit "uppåt". 
  

Nu pratar vi en helt ny båt. Jag kände att nu måste projekt ”Vithajen” skärpas till ordentligt. Mycket mer design (från en moddad Hajen till en ny skapelse som står för sig själv). Utökat användningsområde förutom längre, bredare och tuffare krävs en mer genomtänkt funktion. Krav måste specificeras ordentligt och vad ville jag skapa och var det jag ville skapa OK  för APC.

 Spec.
 • En oöm Walk Around båt med moderna linjer men med ett klassiskt och lite rått uttryck.
 • En båt främst för dagsturer men med relativt bekväm övernattningsmöjlighet.
 • Inne WC med septitank.
 • Stora slodäcksytor som är skyddade.
 • God förmåga att utföra material transporter.
 • Handikapvänlig ombordstigning.
 • Lättankrad (El ankarspel)
 • Självlänsande sittbrun (hög tröskel till ruff samt korta dräneringsvägar).
 • Snabbgående (min 35 knop). Lättdrivet skrov med liten/låg planingströskel (miljöaspekt).
 • Sjötålig innomskärsbåt, (lång vattenlinje, relativt V-bottnad och relativt tung).
 • Båten skall byggas i få delar, vattenskrov, cabinmodul med toa, överbyggnad inkluderat motorrum och motorfästbalkar för Volvo Penta. 
Parallellt med att de nya skisserna växte fram fortsatte arbetet med färdigställande av pluggen i etapp1. 
Vid ett tillfälle i verkstadslokalen tillverkades samtidigt den första prototypen av en 40 fots seglare vid namn Aspect40 med projektägare Rolf Tannergård. Konstruktören bakom Aspect 40 är Mats Feldtmann. Mats visade intresse för mitt arbete med ”Vithajen” och det kanske inte var så konstigt eftersom Mats också jobbat med båtar med luftstegskonstruktioner i skrovet. Mats, som är skeppsbyggare från KTH och expert inom hydrodynamik, har bl a designat 70-knops offshore racingbåtar i F2-klassen under sin tid i USA. Mats har med erfarenhet och yrkeskunskap generöst kommit med många värdefulla design-anvisningar och tips.
 
dsc-0563.jpg  foto Jan Müller

Provkörning blev det den 10 oktober 2006.En provkörning med plyfa överbyggnad och sandsäckar som barlast. Till övervägande delar allt mycket positivt, snabb planing, stabil gång, manöverduglig hyggligt kurvgreppet men detta skall förbättras, kanske lyfter fören lite för mycket vid tagning av enskilda svallvågor. Skrovet visade också en relativt lättdrivenhet i fartregistret 20-35 knop, toppfart vid test 43knop. Båtvikt inkl. sand ca 1500kg

Efter en dryg vecka i det kalla oktobervattnet så var det dags för upptagning och utvärdering.
Start av etapp 2. Ta fram det slutliga vattenskrovet.
hajen.jpg
Etapp 2. Startade med lite korrigeringar:
Mats har här agerat rådgivare och diskussionspartner med t ex detaljerade designanvisningar för vattenskrovet, hjälp med analys och råd kring vad vi skulle korrigera. Förändringar som gjordes var bl.a. akterspegeln helt plan, höja drevet för extra steg (bygga Notch) för snabbare spraysläpp lika med mindre propellerslipp, bredda akter +8cm per sida samt tvista denna breddning för bättre svänggrepp, ta bort två steglister i skrovets förskepp för minskad lyftkraft, ny steglist i mellanskrovdelen för ökad lyftkraft.
dscn2610.jpg 
En glänsande svartlackad vattenskrovsplugg ligger vaxad och klar för formgjutning.2007 --------- ?? Vackert, jag njuter lite extra…. ett tag, men det är mycket och hårt arbete som kvarstår så det är bäst att inte stanna för länge i den där "extra njutningen” Det kommer fler tillfällen för njutning, ja hela färden är en slags njutning, en tillfredsställande resa där resultat sakta men säkert växer fram.
Den produktionsform till vattenskrovet som APC plastat saknade nu endast ett antal 100 timmars slipning, polering och vaxning för att första skrovet kunde produceras. enl. Anton så räknar man att det är ca 80 timmars slipning per kvadratmeter form, så det går ju åt några dagar. Jag hade bestämt mig för att första båten skulle ha en marin grå färg genomgående. Snart kunde alla inblandade se det första färdiga vattenskrovet lyftas ur sin form. Det var Peter själv som stod vid plastsprutan.  Skrovet fixerades i vagnen för att hålla formen och därmed allt klart för start av Etapp 3.
 
Etapp 3
start hösten 2008 innehöll plugg och formbygge av cabin och toalettmodul. Cabin o toalettmodulen skulle komma att bli inbyggd för att fungera som förstyvning i krovet under pluggbygget av däcket. Om vattenskrovets utformning var den mest spännande och utmanande delen av bygget,eftersom mycket av båtens egenskaper ”sattes” där, så kan jag påstå att skapandet av däcksöverbyggnaden kanske var den mest kreativa fasen. Designen hade ju ritats om så att jag visste hur det skulle se ut och vilket intryck jag var ute efter.  Jag hade dock avsiktligt valt att måttsätta mycket grovt av två enkla skäl. Ritningarna var 2- dimensionella och av erfarenhet så blir den 3-dimensionella upplevelsen klart avvikande. Inget CAD program var inblandad för ren design utan för mig handlade hela detta projekt mer om känsla att skulptera fram det utryck som jag ville åt. Den andra dimensionerande delen var min längd. Det blev mina 1.93 som skulle få måttsätta. I däcksöverbygganden sittermycket av båtens funktioner. Några ex. Däcksytan fram skall fungera som ett generöst soldäck där 1,90 lätt får plats och där inte kyliga vindar får fritt fram vilket skall uppnås genom de relativt höga sargerna. Generösa Walk around passager runt  tyrhytt. Totalt självlänsande däck Toalett med septiktank  Öppen akterlösning där del av motorhuv utgör aktersoffa, löstagbart ryggstöd som även kan användas till förlängning av   motorhuv som därigenom förvandlas till ett aktre soldäck. Den öppna aktern skall även kunna användas för att enklare kunna utföra mindre transportera eller underlätta för rullstols- burna att gå ombord. (kräver flak/ramp tillbehör) Den öppna miljön skall ge en social prägel, därav den välvda aktersoffan och sidohurtsar som riktar fokus mellan personer i aktersoffa och personer sittande i snurrbara förarstolar över det löstagbara bordet. Motorrummet som är en integrerad del av däcket har färdiga fästbalkar för Penta installation. Skall vara rent och relativt rymligt.
bild-133.jpg 
 
Med tiden så blev det en färdig plugg på överskrovet/däcket och nu gavs det möjlighet för mig att vara med i hela formbyggandet, en länk som annars saknats i mitt båtbyggare Cv där jag vill påstå att jag har kunskap från ” tanke till färdig båt” När väl formen på överbyggnaden är klar  2009 feb. återstår endast ett mindre antal pluggar/formar att bygga innan själva första båtbygget kan starta. 
 
Etapp 4

Här börjar båtbygget med att sätta ihop den första NÀDURRAN med färdiga delar och allt tidigare arbete har endast varit förutsättningar för att komma till denna tidpunkt 2009 april, förutsättningar som tagit mig ca. 2500 timmar.Cabin och toalettmodul möts för första gången i det renslipade vattenskrovet. Konstruktionsmässigt blir hela båten med några extra skott tillsammans med de tre huvuddelarna vattenskrov, överskrov/däck samt cabin/toalettmodul ett stadigt cellpaket. De olika delarna sammanfogas med limning och remsning.

Kanske en parentes i båtbyggandet men en inspirationskälla utöver det vanliga var när jag fick förmånen att helt plösligt få stå och jobba sida vid sida med den kända konstnären/skulptören Bertil Vallien. Bertil var ett antal gånger under en period på fabriken APC för att färdigställa några skulpturer.

dscn3207.jpg av Bertil Vallien

När nu alla bitar är klara så är det ju bara att klappa ihop allt. Kanske inte riktigt så enkelt för det återstår en del planering och installation av tillbehör, tank och motor etc. En viktig modul kvarstår att bygga och det är innermodul höger och vänster stuvfack /sitts. Denna modul skall utformas så att en självlänskanal förbinder själva skrovsidan med båtens inre självläns- system (inga slangar eller kopplingar). En viktig detalj att göra före överskrovet plastas fast med vattenskrovet är att fästa samtliga, el och reglage kanalisationer i överskrovet. Att lägga lite jobb med att planera kanalisationer för elledningar i ett tidigt skede visade sig senare vara en bra tidsinvestering.

 dscn3225.jpg

Namnet NÁDURRA
Projektnamnet ”Vithajen” skulle få en ersättning.Efter långtsökande på Google, mm hittades ett antal namn som kändes sköna i mun d.v.s. att uttala samt att dessa namn stod för något som jag tyckte stämde in med min design och det utryck som jag försökt förmedla.
NÁDDURA (Gaeltic for ”natural”) blev valet.
732 representerar båtlängd löa
A1 står för mitt första ritade airspray-skrov typ 1.  
wa  Överbyggnad av Walk Around typ (alt. överbyggnader får annat tillägg ex. FC lika med family cab.)
  
Vikten av rätt omgivning. Tord Gustafsson, Anton och Johannes Lindgren tillsammans med Peter Nordström hade   en helt avgörande betydelse för att ”Vithajen” projektet kom till. Dessa personer tillsammans med mig är projekt Vithajen. Tord som var 50% av förutsättningen för start har dessutom varit en aldrig sinande optimistisk inspirationskälla under färden. Anton och Peter som står för plastkunnandet och lokalitet, v-tyg mm är på samma sätt som Tord en förutsättning. Johannes som viktigt bollplank främst i maskinfrågor men även allmänt runt båtfrågor. Självklart har hela APC- och Karlsviks Marina- personalens engagemang påverkat projektet positivt. Mats Feldtman ett nyckelbollplank och rådgivare i vattenskrovets konstruktion. Luleå Rostfria Hasse Omark, inte billigast men förmodligen ”bäst” och man blir glad när man ser deras rostfria jobb, en viktig kugge i båtens helhetsuttryck, jag hade gett det nästan av båten helt   inneslutande rostfria räckena stort utrymme i designen. När sen proffsiga yrkesmän bidrar med förutom ett bra jobb också med åsikter om vinklar, lutningar och sådant, det kallar jag yrkeskunskap, man blir bara så glad. Samma omdöme gäller vår nästa underleverantör. Micke på Lundhs tapetserarverkstad. Micke fick vi kontakt med efter en rekommendation av Anders Landelius, jag vänder mig alltid till Anders när jag vill hitta kvalitet och Idé inom de textila området. Eftersom Anders hade fullt med kapelltillverkning och inte för tillfället producerade några dynor så fick han stå för att rekommendera någon, och det skulle vara en bra rekommendation. Utan att tveka sa han Micke för Anders hade sett vad Mickael gjort. Vi kom inte att bli besvikna, vare sig på Anders tips eller Mickes arbete. En seriösare och mer engagerad partner får man leta efter. Micke var verkligen med och skapade färg och linje design på det allra bästa sätt till cabin, soldäcks- och sittdynor. Mats Nilsson leverantör av Volvo Penta GXI 5,0 samt alltid ett bra bollplank. Tanken på 270 l tillverkades av Fasadelement, Kallax företagsby, Luleå. Huvudsponsor och den allra viktigaste samarbetspartnern är utan tvekan min hustru Monica. Om Tord var den första förutsättningen för att projektet kunde starta så har Monica varit den som dragit lasset där hemma under mina ”stunder” på fabriken ( ”Verket”) och när mina tankar även vid middagsbordet kan ha farit iväg till NÁDURRA. Monica har ju också tålmodigt väntat 3,5 år på den lilla båten som skulle ta henne ut till barnbarnen.
  
Sjösättning.
Sjösättningen vid APC den 17 juli 09 firades med skumpa. Knappt hade NÀDURRA 732 A1 wa kommit i vattnet innan det var dags att bli ”TV kändis”. 24 Norrbotten gjorde först ett nyhetsinslag och sedan ett uppföljande längre reportage med ?? Intervju om projektet med en del inklippta stillbilder från produktionen samt filminslag från provtur såväl som från landbaserad kamera. Provkörning, prestanda och funktionalitet.Blev det nu som tänkt? Provkörning. Ett flertal provkörningar har genomförts och resultatet har enbart varit en positiv känsla. KÄNSLA  var ordet. Upplevelsen av att ratta NÀDURRA 732 A1 wa är just en mycket positiv känsla. NÀDURRA kan köras med relativt lite trimplansinsats genom hela fartregistret och det fungerar mycket bra men 1-2 graders power trim om man vill lyfta nosen lite på ”strykjärnet”. Lättmanövrerat med bra balans och stabilitet är utmärkande för båten. Marschfart från 23 knop till 40 knop med en toppfart över 40 knop med rostfri 3 bladig 16 ¾” x 19” propeller. Farledsfart 9 knop är den fart där trimplan mest ger utslag eller om man extremt snabbt vid fullt gaspådrag vill upp i planing. QL trimplan som jag testat på denna prototyp tror jag inte är optimala för ett skrov av denna typ som har som idé att flyta fram på en luft/spray kudde.

dsc-0883.jpg foto Peter Nordström

Båten som bad- och solplattform, mm ?  Att åka ut och hälsa på barnbarnen, som är segelbåts burna i den Norbottniska Skärgården, lät sig göras på några minuter med 35 knop i marschfart. Mysfaktor och övernattnings funktion skulle ju också testas och där är de av min fru uppsatta kraven specifikationen dvs hård och kompromisslös. Testen med att sola på det generösa främre soldäcket med dess vindskydd fungerade strålande. Även om grillningen på kvällen fick ske på stranden så fungerade inmundigandet vid det uppmonterbara bordet bra. Kvällskaffet och den lilla avslutande Glenlivet NÀDURRA whiskyn som avnjöts från aktersoffan med sina sidavlastnings- bord visade sig vara en riktig mysfaktor att sedan kvälls/nattsolen hjälpte till gjorde bara testledaren (min fru) mer nöjd. Skymnings-testav steg- och badplattformsbelysning höjer definitivt den kvällens njutning. Övernattandet i ruffen helt perfekt och toan med septiktank fick även sin premiär.Vi sov gott på de av Lunds tapetserarverkstad tillverkade dynorna.God morgon och här saknas verkligen det?? tillbehör som nu är på gång och som kommer att skapas under vintern 09/10, nämligen en enkel gasolplatta för att fixa morgonkaffet.

dscn3315.jpg Prototyp 2009

Kompletterande tillbehörsbyggen vintern 2009/2010.Targabåge med kapell, ny rut inramning, framtagning av alternativ motorhuv med fast ryggstöd, innertaksmodul (wc), lastramp/flak tillbehör samt Div. justeringar.
dsc-0146.jpg Prototyp 2010
 

Sommaren 2010  sjösattes prototyp 001 som färdig båt. På bryggan i lilla Bergnäshamnen fick jag besök av en intresserad man som frågade lite om båten och jag berättade villigt och märkte att mannen ifråga verkade extra insatt i branschen, design, mm. Han gav också positiva omdömen om båtens funktion samt det jag personligen växte allra mes av "båten är snygg och väcker italienska känslor hos mig". Han gav mig sitt visitkort och när jag kollade hans hemsida www.viztech.se insåg jag vem jag pratade båt med. Det visade sig vara designern och 3D- visualiseringsgurun Bo Zolland som jag hade haft nöjet att träffa. Jag kännde nu att designen i mitt båtprojekt alldrig skulle kunnat få bättre omdöme.

          
Jag som designat och byggt prototypen NÀDURRA 732 A1 wa heter Alf Ölund, bor i dag på Bergnäset i Luleå och är uppväxt i fiskebyn  Kallax som ligger nästgårds, en by som för övrigt framställer den ”excellenta” GRAND KALLAX surströmmingen. Förutom surströmming så präglades och inspirerades min ungdom bl.a. av Lundströms båtbyggeri där genuina  klinkerbyggda fiskebåtar såg sitt ljus. Den inspiration som båtvarvet gav tillsammans med min rit/tecknarlust och byggarlust är nog min drivkraft i båtvärden.
 
 Anekdot 1. Det fanns väl inte så mycket pengar i mitt föräldrahem så att det räckte till fina balsa modell- båtar så jag fick klura ut något annat, och som det sägs ”ur krisen skapas …..”  jag kom på att om jag skräddade”bord” av kartong och sammanfogade dessa i princip på samma sätt som Lundströms båtbyggeri sammanfogade sina basade brädor så skulle det ju bli en båt. Jag valde att sy och limma ihop båten och för att sedan få den tät så dränkte jag den i lack eller månne var det fernissa, tät blev den i alla fall. Denna färdighet ledde efter ett antal års träning att jag hade byns i mängd och storlek största flotta med leksaksbåtar. Allt tack vare det låga priset i min tillverkning.
pappersbat.jpg
 
  
  

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)